Келечек муунга инвестициялоо

Коомду ар тараптан өнүктүрүүгө жана курчап турган чөйрөгө аң-сезимдүү мамиле кылууга негизделген туруктуу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөргө жана жашоонун сапатын жакшыртууга көмөктөшүү.

Кең-кесири

Артүрдүүлүк жана маданият

Кыргызстан калктарынын ортосунда тынчтыкты, өз ара урматтоону жана ынтымакты бекемдөө үчүн коомдун ар түрдүү катмарларынын арасында жалпы адамзаттык, маданий жана эстетикалык баалуулуктарды өнүктүрүүнү колдоо.

Кең-кесири

Туруктуу социалдык өсүү

Коомду ар тараптан өнүктүрүүгө жана курчап турган чөйрөгө аң-сезимдүү мамиле кылууга негизделген туруктуу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөргө жана жашоонун сапатын жакшыртууга көмөктөшүү.

Кең-кесири

Демократиялык башкаруу

Адилеттүү жана демократиялык институттарды күчөтүү аркылуу демократиялык башкарууну жакшыртуу.

Кең-кесири

Жаңылыктар

Баарын көргөзүү