Демократиялык башкаруу

Адилеттүү жана демократиялык институттарды күчөтүү аркылуу демократиялык башкарууну жакшыртуу.