Келечек муунга инвестициялоо

Коомду ар тараптан өнүктүрүүгө жана курчап турган чөйрөгө аң-сезимдүү мамиле кылууга негизделген туруктуу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөргө жана жашоонун сапатын жакшыртууга көмөктөшүү.