Артүрдүүлүк жана маданият

Кыргызстан калктарынын ортосунда тынчтыкты, өз ара урматтоону жана ынтымакты бекемдөө үчүн коомдун ар түрдүү катмарларынын арасында жалпы адамзаттык, маданий жана эстетикалык баалуулуктарды өнүктүрүүнү колдоо.