2016-жыл: «Балдар филармониясы»

October 20, 2022, 00:34

«Балдар филармониясы» – бул үй-бүлөлүк маданий эс алуунун жаңы форматы, бул балдар жана чоң кишилер үчүн музыкалык билим берүү форматы бар концерттер сериясы. Бул долбоордун максаты балдарда, өспүрүмдөрдө жана жаштарда музыкалык билимдерди жана компетенцияларды калыптандыруу, алардын жекече өсүшүнө жана музыкалык маданиятынын өнүгүшүнө түрткү берүүчү эстетикалык табитти өнүктүрүү болуп саналат.


Майдан тартып декабрга чейин төмөнкүдөй 6 концерт-презентация өттү: «Бардыгы вальс жөнүндө», «Эң сонун кылымдын музыкасы», «Үйлөмө аспаптардын парады», «Барабандардын шоусу», «Ала Тоонун музыкасы», Жаңы жылдык «Кышкы жомок» концерт-презентациясы.


Балдар филармониясы балдардын эс алуусун уюштуруу булактарынын бири болуп калды жана балдарды музыкалык көркөм өнөргө аралаштырууга гана эмес, ошондой эле лекциялар, презентациялар, мастер-класстар, оркестрлердин репетицияларына катышуу жана Кыргызстандын белгилүү музыканттары менен баарлашуу формасында концерттерди өткөрүүнүн жаңы формаларын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Жолугушуулардын программалары дүйнөлүк мыкты тажрыйбаны эске алуу менен жана балдар менен өспүрүмдөрдүн кызыкчылыктарын эске алуу менен иштелип чыккан жана дайыма өткөрүлүп турат.


Өткөрүлгөн концерттердин аудиториясы 5000ден ашык балдарды жана чоң кишилерди камтыды. Бишкек шаарынын мектептеринин музыка мугалимдери да концерттердин көрүүчүлөрү болуп калды.


Сунуш кылынган алты концерттин ичинен бешөөнү гана долбоор колдогонун өзгөчө белгилеп кеткибиз келет. Алтынчы концертти өткөрүү жана «Балдар филармониясынын» ишин 2017-жылы улантуу – бюджеттик колдоодон тышкары жана финансылык өзүн-өзү актоонун негизинде жасалды.