"Жасалма мөңгү экологияны калыбына келтирүүгө жардам берет"

May 11, 2022, 18:08

Абдималик Эгембердиев агай көп жыл өкмөттүк кызматтарда иштеп, кийин "Кыргыз жайыттары" ассоциациясын түзүп, бейөкмөт уюм катары далай пайдалуу иштерди жасап атыптыр. Өкмөттөн бир тыйын албай, эл аралык уюмдардын каражатына он айылга жасалма мөңгү салыныптыр, ал жайыттарды сактоого, мал-жанды, флора, фаунаны коргоого чоң салым кошот экен. Ушундай иштердин далайын бейөкмөт уюмдар жасап атышат, алардын эмгегин, салымын баалай жүрөлү, ушундай уюмдар көбөйө берсин, аларды иштеткенге мээ, күч, билим керек.