2012-ЖЫЛ: Тажрыйба алмашуу боюнча визиттер – Стади турлар

February 2, 2022, 21:43

Фонд Кыргыз Республикасынын кесиптик жана эксперттик коомдоштуктары үчүн Бангладеш, Кытай, Индия сыяктуу өлкөлөргө төмөнкүдөй темалар боюнча бир нече стади турларды (тажрыйба алмашуу боюнча визиттерди) уюштурду:


-          Микро-финансылоо;

-          Врачтар, администраторлор жана медайымдар үчүн саламаттык сактоо жана башкалар;

-          Журналистика

-          Соода;

-          Дүң рынокторду башкаруу;

-          Иштетүүчү тармактар.