2012-ЖЫЛ: «Мекендештер» форуму

January 27, 2022, 10:41
«Мекендештер» форумун уюштуруу жана өткөрүү 2012-жылдын дагы бир ийгиликтүү демилгеси болуп калды.

«Мекендештер» форуму – бул Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик түзүлүш жана адамдык капиталды башкаруу сыяктуу жалпыны камтыган көйгөйлөрдүн чечилишин издөө үчүн өбөлгөлөрдүн бири. Демилге глобалдашуу процессинин өңүтүндө Кыргызстандын жарандарынын көйгөйлөрүн кеңири камтыган темаларга багытталды: ар түрдүү өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорасы, үйдө, ошондой эле чет өлкөлөрдө Кыргызстандын жарандарынын көйгөйлөрүн чечүүдөгү анын ролу, байланыштар жана Кыргызстандын өсүү, өнүгүү жана гүлдөп-өнүгүү процесстерине мекендештер кошо ала турган кыйла салым.

«Мекендештер» форумунун биринчи конференциясы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен кызматташтыкта 2012-жылдын 2–3-августунда Бишкекте өткөрүлдү, ага дүйнөнүн 20дан ашык ар кандай өлкөлөрүнөн мекендештер катышты. Презентациялардын жана дискуссиялардын темалар бир нече секцияларга бөлүндү жана экономика жана бизнес, транспорт, коммуникациялар, саламаттык сактоо, билим берүү, маданият, туризм, чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктарга карата мамлекеттик саясат сыяктуу темаларды камтыды.

Андан кийин Форум ар бир эки жылда бир жолудан өткөрүлүп турду.


#МОФИРО #РозаОтунбаева #РозаОтунбаеванындемилгеси #Отунбаева #ФондРозыОтунбаевой
#фондОтунбаевой2012год #мекендештер2012 #год2012 #мофиро2012 #мекендештер #форуммекендештер