COVID-19 алдын алуу жана санитардык-гигиеналык маданиятты жайылтуу

October 12, 2021, 09:06

COVID-19 алдын алуу жана санитардык-гигиеналык маданиятты жайылтуу


Коноктор: Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин тарбия иштери боюнча башчысы Нурайым Кулалиева, дарыгер Эрмек Исмаилов