Кыргызстандын балдар жана жаштар арасындагы «Маданият аркылуу дүйнө» жаш окурмандар сынагына катышуу баракчасы

March 10, 2013, 06:00

Кыргызстандын балдар жана жаштар арасындагы “Маданият аркылуу дүйнө” жалпы шаардык жаш окурмандар сынагы — бул кыргыз, орус жана чет өлкөлүк авторлордун поэтикалык жана проза чыгармаларынан үзүндүлөрдү көркөм окуу боюнча (декламация) атаандаштык иш-чара. Сынактын алкагында катышуучуларга кыргыз, орус жана дүйнөнүн башка тилиндеги өздөрү тандап алган чыгармалардан үзүндүнү окуп берүү сунушталат. 

Иш-чаранын өткөрүлүшү жана сынакка катышуу жолдору боюнча тагыраак маалыматты алуу үчүн кийинки бетке өтүңүз.

<p><iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1Twok1PelSWAO8T7Y-Q3w_LN_AjbW-pDiQEujrWxE8Uk/viewform?sid=5c12d09d73b0d8fc&token=uPts0zwBAAA.fvyG_fUW1cI7RC8WO-RJdw.DSEFr3hWzV3KYAm5HGr9WQ" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" width="600" height="1539"></iframe></p>