Өнөктөштөр

Түзүлгөн учурдан тартып Фонд жарандардын, өзгөчө жаштардын демократиялык баалуулуктарын чыңдоого көмөктөшүү боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу органдары, жарандык коомдун институттары жана өкүлдөрү менен жигердүү иштеп жатат. 

Фонд эл аралык уюмдар, окуу жайлары, ЖМКнын жана маалымат агенттиктеринин өкүлдөрү менен тыгыз кызматташат. 

Фонд маалымат базаларынын негизинде эксперттер жана машыктыруучулар менен кызматташат, маалымат базасы улуттук адистердин, ошондой эле эл аралык деңгээлдеги эксперттердин ысымдары менен дайыма толукталып турат.