Жакында! Билим Фестивалы! 24- 25 апреля!

February 18, 2020, 10:51

Билим берүү фестивалы – балдар үчүн ар жылдагы билим берүү фестивалы, ал 2013-жылдан бери Бишкек шаарында өтүп жатат. Бул долбоор өзүндө балдар жана мектеп билим берүү чөйрөсүндө ярмарканын форматын, эс алуу борборлорун, балдардын чоң майрамын жана к