"Классикалык адабияттарды окуп, чет тилдерди үйрөнүүгө кеңеш берем," - Улан Мамбетакунов.

February 19, 2024, 22:19

STEM4ALL x Mentoring Her долбоорунун ментору Улан Мамбетакунов шакирттерин ийгиликке шыктандыруу үчүн кызыктуу экскурсияларды жана мотивациялык жолугушууларды уюштурду.