Мектеп тамак-ашы - акылга акыл кошот, жашоону өзгөртөт!

March 1, 2016, 08:27

«Мектеп тамак-ашы билим берүүнүн сапатына түздөн-түз көмөктөшөт... күн сайын тамактануу балдардын мектепке баруусун жана кунт коюп көңүл буруусун арттырат»