Детские сады на пастбище Соң-Көл

August 21, 2022, 20:12

Соң-Көл жайлоосунда быйыл Нарын районундагы эки айылдын бала бакчасы иштеди. Мындан он жылдай мурда тарбиячы эжекеси менен жалгыз боз үйдү айланчыктап жүргөн жайлоодогу балдар эми өзүнчө китепканасы, ашканасы бар бала бакчага барууда.