Алла балам алла ёоо, алла жаным балам алла ёоо

March 25, 2022, 21:52

Баардык автордук укуктар «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду тарабынан корголгон. Көчүрүүгө жана жайылтып сатууга тыюу салынат!!! “Бешик ырлары” диски «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду өткөргөн жалпы республикалык конкурстун жыйынтыгында мыкты чыгармалардын топтому болуп чыгарылган. Бул топтомду даярдоо менен салттуу (элдик) жана азыркы бешик ырларын даңазалоо аркылуу балдарды эрте өнүктүрүүгө көмөктөшүү максатын көздөдүк. Бешик ырлары жакшы каалоолор жана бала менен эненин ортосундагы эмоциялык байланышты камсыз кылат. Баланы жакшы көрүүнү билдирүүдө, наристени сооротууда жана уйкуга даярдоодо бешик ырлары көп кылымдар бою жардам берип келген Бул топтомдо салттуу (элдик) жана жаңы автордук бешик ырлары бар. Аткаруучу: Тазагүл Казакова, сөзү,обону: элдики Алла балам алла ёоо, алла жаным балам алла ёоо эрмакгинам алла ёоо Тойчакгинам алла ёоо алла Алла болам ахти борим жоним болам алла ёоо алла Ётагига тахти борим жоним болам алла ёоо Отаси юу, онаси барим, бахти борим, жаним болам алла ёоо алла Аймома юзиң алла ёоо алла Юлдизлар кузиң алла ёоо, алла Ота-онаң гүл болса жоним болам Гунчаси узиң, жоним болам алла ёоо алла Алла деп аа опайин оо алла Киясиңни топайин жоним болам алла ёоо алла Тишиң чыгып нон йесаң Күнда күлча япайин жоним болам алла ёоо алла Эрмакгинам алла ёоо алла Онаман у , онаман жоним болам алла ёоо алла Болам учин янаман оо алла Болам тинчликла усса агар Арзууларга канаман жоним болам алла ёоо Тойчагим болам алла ёоо алла У янимга койаюн аа жоним болам алла ёоо алла Бу янимга койаюн оо алла Гулдай ширин исинга ёоо жоним болам Хидлап, хидлап тойайин оо жоним болам алла ёоо алла Алла айтсам яйрайсаң оо алла Кулип,кулип карайсаң жоним болам алла ёоо алла Палван кылып устурсам жаним болам Бир күнимга ярайсиң оо жоним болам алла ёоо алла Аллалор айтсам аллалор богин Жоним болам алла ёоо алла Аллолар айтсам ухла ,жоним кузим, ухлап когин алла ёоо алла