Сюжет Ала Тоо 24: "Повышение роли девочек в науке"

November 5, 2021, 15:15

Долбоор 2020-жылдан бери ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашууда. Акыркы беш ай ичинде 800 кыз ийгиликтүү, адистик тажрыйбасы бар, айрыкча технология, илим жаатында эмгектенип жаткан 113 айымдын көзөмөлүндө насаатчылык программасын алышты.