“Балдарга базарлык” китеби

June 19, 2024, 19:41
Бул эмгек жаш жеткинчектерге арналат. Китепте Адамзаттын тарыхындагы эң табышмактуу окуялар, даңктуу инсандар, байыркы мамлекеттер, фараондор, эзелки китепканалар жөнүндөгү маалыматтар камтылган. Байыркы элдердин тагдыры, ошондой эле башка көптөгөн кызыктуу окуялар чагылдырылган. Китеп балдарга байыркы мурастардын сырларын ачууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле китеп чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу.

Китепти сатып алууну каалагандар пр. Чүй 106, 108-каб. дарегине кайрылсаңыздар болот.

Баасы 250с