Пресс-центр Пресс-релиздер

30.11.2016

Бурулкан Сарыгулованын «Жүрөктүн шыбыры» поэзия кечеси

“Роза Отунбаеванын демилгеси” эл аралык коомдук фонду “Поэзия кечелерин” өткөрүүнү улантат. Бул ирет поэзия сүйүүчүлөрдүн алдына акын Бурулкан Сарыгулова чыгат. Анын “Жүрөк шыбыры” деп аталган поэзия кечеси 2016-жылдын 16-декабрында саат 17.00дө Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук Филармониянын кичи залында өтөт.


Акын адам турмушунун өзү туйган тирүүлүк, тирилик, арзуу философиясын поэзиянын дирилдеген тили менен айтып берет. Бурулкан Сарыгулова Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Кичи-Жаргылчак айылында туулган. 1983-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Алгачкы ырлары мектеп курагында жазылып, райондук, облустук, республикалык гезит-журналдарга, альманахтарга жарыяланып келген. Акындардын республикалык 1988, 1990-жылдардагы “Токтогул”, “Алыкулдун ак боз ат” фестивалдарынын лауреаты, “Сыр сандык”, “Жетелешкен жылдар” ыр жыйнактарынын автору. Жаңы ырлар жана котормолор жыйнагы басмага даярдалууда.


Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы, “Эл агартуунун отличниги” сыйлыктарынын ээси. Бурулкан Сарыгулова көп жылдан бери “Азаттык медиа” мекемесинин (“Азаттык” радиосунун) баш редактору кызматын аркалайт. Акын Бурулкан Сарыгулованын поэзия кечесин белгилүү акын Мирлан Самыйкожо алып барат.
ПОЭЗИЯГА

Көздөрдө күйүп турган,

Сүйдүрүп, сүйүп турган,

Тамырчы, табыпсың сен

Дартымды билип турган.

 

Азоосуң атырылган,

Бороонсуң сапырылган,

Сен пайда болгон кезде

Адашам акылымдан.

 

Кезимсиң жалындаган,

Сезимсиң тамырлаган,

Армансың көөдөндөгү,

Эч качан жазылбаган.

 

Булаксың табылбаган,

Жакутсуң тагылбаган.

Качан саа жетер экем,

О ырым, жазылбаган!


ЭНЕМЕ

Үн чыгарбайм, унчукпайсың сен дагы.

Жоолугуңа катат өзүн ак саамай.

Жалынычка түтпөйт картаң карегиң,

Тиктейм сени айтаар сөздү таба албай.

 

Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң,

Өзүңө окшоп көрчү тосуп кеткенин.

Кучагыңа кулап түшкүм келсе да,

Кадам жерден бир өзүңө жетпедим.

 

Үмүттөрүң карып кетти канча ирет,

Мен жөнүндө күтүп элден жакшы кеп.

Акын болуп келет эле кызым деп,

Карай берип чаалыккандыр эки көз.

 

Көр тирликтин мыйзамына не арга,

Алпурушат күндө жаным жай албай,

Сени эмес, бүлөмдү ойлоп ар учур,

Бул жашоонун добулбасын кагам жай.

Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп,

Санаасы мол, үмүтү зор энем ай.

Мага окшогон, сага окшогон пенденин,

Болбойт тура, жан биргеси баладай.

 

Үн чыгарбайм, унчупайсың сен дагы,

Маңдай-тескей турат окшош каректер.

Буйрук менен жолугушкан учурда,

Сагынычтар сайран куруп, жазат чер.

 

ТУУЛГАН КҮН

Өмүр – ирмем. Ирмеп коюп кирпикти,

Уйку күткөн узун түн да узады.

Буктун баарын шыкап алган ичине,

Узата албай жатам, бирок, ызаны.

 

Арта берип аткарылбас кыялды,

Эртеңдер бүт эскиргенин карасаң.

Аңтарылып турат мында көкүрөк,

Ара жолдо кышка айланып саратан.

 

Кечигүү да тагдыр чыгаар чийилген.

Анын дагы айта турган жообу бар.

Жакшылыкты жалгап коюп кеткиле,

Кечиккен мен, силер эмес, оо, жылдар.

 

Кайра айланып келсе деле бул сапар,

Баягы эле тагдыр жанда үргүлөөр.

Баягы эле мен жете элек бир кыял,

Үн-сөзү жок, күнөкөрдөй үлбүрөөр.

 

...Маалы кеткен тилек дале шыкаалайт,

Дагы ушунча өмүр алда барчылап.

Көңүлгө төп эмес ишке жыртылган,

Өмүр турат, үмүт турат жаркырак.

  

ФЕВРАЛДА

Өмүрүн дагы бир кыш сүрүп бүтүп,

Апакай карды көздөр сүйүп бүтүп,

Темгилдүү февралдын дөбөсүндө

Телмирген караан турат жазды күтүп.

 

Тарабай сагынычтын бурганагы,

Ызылдап узап барат кырдан ары.

Көп ирет мына ушинтип ашып кетти,

Сыр катып, жетелешкен жылдар ары.

 

Көрүнүп аппак кыштан көктөм артык,

Эңсөөлөр бу көөдөнгө батпай калкып,

Эч кимге сырын бербей турган менен,

Көкүрөк көктөм жакка барат тартып.

 

Бул ирет кабыл болуп калса деген

Бир каалоо көйдө турат орноп бекем.

Агарган саамай менен отсуз көздү

Быйылкы көктөм деги тааныр бекен?

 

Куюну кыш узатаар февралдын

Сапырып жатат минтип ойдун баарын,

Таптакыр эстегиси келбегендей

Кайрадан кышты карай жол улаарын…

 

ЖОЛДОГУ ОЙЛОР 

Калың кыш, тапталган жол жалгыз аяк,

Күнүгө мына ушинтип үйгө алпарат.

Катарда кар жамынган карт дарактар

Үргүлөйт. Үстүндө күн турат карап.

 

…Анда кар мындан дагы калың эле,

Биз кышка, ал да бизге байыр эле.

Сезимдер каныбызды удургутуп,

Чилдеге, борошого кайыл эле.

 

Кармашып колдор, дилде – аруу тилек,

Көөдөндө тыбырчылайт тентек жүрөк.

Ааламда сен, мен жана кышкы сүйүү,

Биз анда түк үшүгөн эмес элек.

 

Азырчы? Ызгаар аймап жамалымды,

Кыртылдак кар жүдөтүп таманымды,

Тонумду жиреп кирип коюнума,

Ушу суук быйыл абдан таба кылды.

 

Көңүлүм азыр, чыны, жукарып тур.

А кездин табы кетип, кыш калыптыр.

Бакытка ченеми жок эркелеген,

Биздин жол узак эле. Кыскарыптыр.

 

Сагыныч көзгө тартып карааныңды,

Келтирет улам артка карагымды.

Күндөргө ак мармардай жаркыраган,

Кылчаят элем билсем табаарымды.

 

 

 

САГЫНЫЧ

Кечикти жаз

экөөбүз көргөн жандай

жароокер,

жазы маңдай,

күлүңдөгөн,

кабагы түйүлбөгөн.

 

Кечикти жаз.

Буулуккан булут жакпай,

сирендин

жытын таппай

зеригүүдө

келалбай сезим күүгө.

Кечикти жаз.

Басылбай койду нөшөр.

Азалуу

жандан бетер

төгүлүүдө,

асман бүт сөгүлүүдө.

Реверанс (Мая Плисецкаяга)

 

Бийлеп жатат чимирилип.

Кудум ийик!

Бутунун учу жерге

Тийбей - тийип.

Колдору ырдап жатат!

Сыйкырчы! Сыйкыр талант,

Түгөнбөс! Өлбөс! Бийик!

Овация! Овация!

Реверанс!

Ак куу турат

Сахнада башын ийип!

 

Нефертити! Улуу бийчи

Бийик жүрчү!

Бир гана көрүүчүгө,

Башын ийчү.

Турмушта курч болду ал,

Тардыкка октой тийип,

Ачуу чындык үчүн күйдү.

«Большойдо» овация!

Ак куу бийи…

Ал ушул театрды,

Андагы элди сүйдү.

 

Жектеди өз заманын

Эне-атанын

Мекенди сүйгөнү үчүн

Ичкен канын!

«Эл душмандын» бийчи кызы

Кайгысын, ыза, кегин,

Чыгарды бийден баарын…

Кол чабуулар!

Тамшануулар!

Жандай көрдү

Сахнаны. Берди жанын.

 

“Чаар эне” дечү жеңем

Күкүмдү жебей жерип,

көп жеме уккан элем

чоң энемден.

“Антпе, шүк! Кесир болот!” –

Калтаарып картаң үнү,

Бырышып суук жүзү

Катуу урушчу.

Ансайын күлкүм келип,

Кебин жерип...

Эси жок балалыгым!

 

Чычкандан дан талашып,

Жан талашып, ийин казып...

Балалыгын

Жоготуп алгандыгын,

Үркүндө тээ илгери,

Кийин билдим...

Эсиме келгенде мен

Ошол энем

Жок эле. Эбак өлгөн!

Эсимде жат калганы –

Какшаал болду. Анан да

Текес, Турпан

Таптакыр түгөнбөгөн

Чоң энемдин кыйырсыз

жомогунан.

“Чаар эне” дечү жеңем,

Ооруган экен көрсө

чечек менен

Үркүндө байкуш энем.

  

Балалык циклинен

Өмүрдүн жеткенимде белесине,

Кайрадан келип алып сен эсиме,

Аалам бүт түккө арзыбай ушул азыр

Табынып турам сенин элесиңе.

 

Кечки саан убагы ошол эсиңдеби

Апамдын шапалагы кечиндеги…

Айды ээрчип бара жатып сүткө түшкөн

Мени сен көрүп бооруң «эзилгени»?

 

Тазасың, баео мүнөз ананайын,

Келесиң кыйналганда мага дайым,

Обочо туруп алып, анан эле,

Бар сенин жалтак-жалтак карамайың.

 

Көргөндө элесиңди жаным жыргап,

Билесиң тынчып менин каларымды.

Балалык, азыр сенин урматыңа,

Кубалап жатам, кара, санааны бу.

ХХХ

Мүрөктөй дүйнөң мага бейиш болуп,

Ойлорум каттап келет сага тынбай.

Мезгилим мени ээрчитип кетсе деле,

Кылчактайм кызыл дүйнөм санаа тынбай.

 

Чер жазып эргибедик кезегинде,

А дагы бир жазмыштын ченемидир.

Жомоктоп кыйырына жеткире албас,

Эскерүү болуп калдың сен эми бир.

 

Жазыксыз муңдуу бүлө азабына

Өз жандан артык түтүп, чындап күйдүк.

Аяндай алигиче ошол күндөр

Ыйманды бешенеме турат сүртүп.

 

Жол чырак болуп мага тартыласың,

Адашкан багытымды теске салаар.

Өмүргө ыроолонсо улуу бакыт,

Жашоого акысы бар сенде гана ал.

Жоголгон аялуу бир седебимдей,

Элесиң келет-кетет мунарыктап,

Ой менен ойрон кылып аралыкты,

Бүгүн мен карааныңа турам ыктап.

 

Асылы аз, азабы көп бул дүйнөдө,

Оюнга тойбодук биз балалыгым.

Өксүктүн изин суутуп алып кетсин,

Кел эми, ырдайлычы шамал ырын.

  

ПАРИЖ

Кан тамырдай чиеленген жолдордо,

Адашпай да, чаташпай да оң-солго

Миллиондор агып кирип-чыгышат,

Миллиондор ашык ушул борборго.

 

Париж! Париж! Пири мүлдө калаанын,

Делөөрүтөт сырдуу, сындуу карааның,

Миллиондор катарында жүрөм мен,

Таш жолуңа тийип-тийбей таманым.

 

Париж – Атыр! Париж – Мода! Арзуулар!

Коко Шанель! Маашырлануу, эргүү бар!

Кыялкечке жан азыктай кыналып,

Сыланат эх, сыйкыры күч ушул шаар!

 

Бальзак, Шопен, Эдит Пиаф мекени,

Сенден алган эргүү мага жетеби?

Ажырагым келбей турат, нетейин,

Бишкегиме жүрү, чогуу кетели…


ЖОЛДО 

Ар мезгилде аруулукка себепкер,

жол сакчысы мобул мырза теректер

сээп жаткан сары, кызыл, апарман

жалбырактан килем токуп жатат жер.

 

Теректер бүт бариктерин себелеп,

Кооздукка жык толуптур тегерек.

Машиналар зуулап өтүп жатышат,

Жолдо жаткан алтын күздү тебелеп.

 

Асман ачык. Күн чайыттай жаркырап,

Нур жамынган жалбырактар азгырат.

Сулуулукка сугум түшүп мен азыр,

Узай албай, токтоп калдым жалдырап.

 

 ЖОЛОН МАМЫТОВГО

Мен акынды ойлоп отурам,

Жан дүйнөмө жагып от улам.

Алоолонуп кетчү айлана

Ал окуган ырдын отунан.

 

Көзү мухит, өзү көл киши.

Дербиш эле. Ырдын дербиши.

Ага канча жаштар агылды,

Угуп ырын, келип көргүсү.

 

Көзү сүйлөп сөздөн биринчи,

Аны көргөн кыздар сүйүнчү.

Илебинен пирдин ыр төккөн

Солуп турган гүл да тирилчү.

 

Мажнун ырын угуп отурам,

Жаш акындан эргип окуган.

Качанкы ыр мазесин алып,

Ыйлап жатат акын-кошунам.


БИЗДИН КӨЧ 

Багыт болуп топурактуу чыйыр жол,

Энөө бойдон чыктык эле айылдан.

Дымагыбыз кылкылдаган кызыл өрт,

Келечекке жебе болуп сайылган.

 

Аалам биздин кол балага айланып,

Менчиктедик сан жолдордун бардыгын.

Элет анда эртеңдерге узаткан,

Түт келе албай илебине арзуунун.

 

Жолдор калды узун, кыска, азаптуу.

Анан тосту жамандык да, жакшылык.

Аруу кыял майтарылды өңдөнөт,

Биз тарапка келбей калды каткырык.

 

Бүлө күтүп, окуп, иштеп эл өңдүү,

Жол карытып, барбай калдык айылга.

Ишеничти энчи кылган балалык,

Күтөт дешет дале бизди айылда.

Жылдар жышып, күндөр чайып сезимди,

Өмүрүбүз өргө таяп баратат.

Өчөшкөнсүп жаштык бизден алыстап,

Айлар, жылдар жашыбызды санашат.

 

Унутууга кыял челген күндөрдү,

Умтулат да, улутунат акыл-эс.

Кудуреттүү бул дүйнөнүн барына,

Топук кылып сапар улайт биздин көч.

 

 Айла жок! Бактылуусуң!

Жорж Байрондон (котормо)

 

Айла жок! Бактылуусуң… минтип эми

Мага да бак табууга мезгил келди.

Ишенгин, сага деген ак тилегим

Дагы эле оргуп турат жүрөктө бу.

 

Табалап турат жолдуу күйөөң мени

Өзүнүн опол тоодой багы менен.

О жүрөк! Тыйып жатат жек көрүүмү,

Андагы сага деген сүйүү терең.

 

Балаңдын жылмайышы жүрөгүмдү,

Эзип ийе жаздады бир азда эле…

Өөп койдум элестеп бир өзүңдү,

Наристенин чынында күнөөсү эмне.

 

Түспөлү энесиндей. Бирок өзү

Келбетин атасынын тартып турду.

Көзүңдү көрүп анын көзүндөгү,

Эси жок махабатым балкып турду.

 

Кош, Мэри! Кошкун эми. Кетем демек.

Байланып бактылууга эмне арга?

Бөлүнүп тынганыбыз, бирок, керек

Сендик мен болуп калбаш үчүн кайра.

 

Ойлогом уят, намыс, мезгил деген,

Өткөндүн демин суутуп коебу деп.

Эгер сен аралыктан туюп-сезсең -

Оттомун жалындаган. А үмүт жок.

 

Жоошуттум өзүмдү акыр. Арга сынды.

Кутулдум мен баягы сезимимден.

Дирилдек жүрөгүмдү кайрат тыйды,

А нервим жукарган жок кезигүүдөн.

 

Издебе азыр антип менден такыр,

Аптыккан жүздү калдас, анан кызык.

Билсең сен, үн-сөзү жок дымып жатыр

Аргасы түгөнгөн бир караңгылык.

 

Тарт! Кетемин! Эзелки кыялымды

Таштайм. Албай чыгамын бу сапарга.

О жылдар түбөлүктүү! Жан кыярды.

Өл сезим! Же унутул караманча!

Акыркы жаңылыктар

17.06.2019

Жайлоолордо «Жайлоо өнүгүү борборлору» ачылууда

Кыргызстандын тоолуу райондорунда “Жайлоо өнүгүү борборлору” өз иштерин баштады. “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фонду тарабынан демилгеленген, Кыргызстандын жети дубанынын тоолуу райондорунда 100дөн ашык, балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган “Жайлоо өнүгүү борборлору” өз ишин баштоодо. Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Үкөк жайлоосундагы “Ата-бала” жайлоо өнүгүү борборунун ачылышына райондук ...
13.06.2019

Мектеп-интернатка компьютерлер жана китеп баштыктар белекке берилди

Бишкек шаарындагы Т.Молдо атындагы №71 жалпы орто билим берүүчү мектеп-интернатына Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы “Китеп нуру” кайрымдуулук иш-чарасынын алкагында 10 компьютер жана 800 китеп баштыкча белекке берилди. Иш-чарага “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Д.Кендирбаева, Бишкек шаарынын Билим берүү башкармалыгынын жетекчиси С.Мейрманова, ККП БКнын Пропаганда бөлүмүнүн министринин туруктуу ...
12.06.2019

Г.Айтиев атындагы музейде өтүп жаткан «Хуася» көргөзмөдөн сатылган сүрөттөрдөн түшкөн акча-каражаттары Жайлоо өнүгүү борборлоруна берилет

Бишкек шаарындагы Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейинде “Хуася салттуу искусствонун каллиграфия жана живописи” аттуу көргөзмө Чжунюань маданий баарлашуу борбору, Бишкек гуманитардык университетинин алдындагы Конфуций институту, Кытай Каллиграфиясы Борборазиялык Ассоциациясы жана “Хенань Аяншоу” ЖЧК тарабынан уюштурулуп, расмий түрдө 11-июнда ачылды. Ачылыш аземине “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фондунун ...
11.06.2019

Кыргызстанда активист-мигранттар үчүн жайкы үйрөтүү лагерлери өткөрүлөт

USAIDдин "Адамдын укугу жана кадыр-баркы" долбоорунун алкагында мигранттар үчүн жайкы үйрөтүү лагерлери өткөрүлөт. Катышуучулар өз коомдорунда маселелерди чечүү үчүн зарыл болгон, ошондой эле адам укуктарын жана Кыргызстандын эмгек мигранттарынын кызыкчылыктарын жайылтуу үчүн ар түрдүү көндүмдөрдү үйрөнүшөт. Бул иш-чарага мигрант болгон, коомдук лидер болууга жана коомдун өнүгүшүнө салым кошууга даяр болгон 40 коомдук-активдүү жарандар катышат.   Лагерлер Эл ...
10.06.2019

Р.И. Отунбаева. Кытайдын лидеринин китебинин презентациясында сүйлөгөн сөз Си Цзинпин «Мамлекеттик башкаруу жөнүндө»

Р.И. Отунбаева. Кытайдын лидеринин китебинин презентациясында сүйлөгөн сөз Си Цзинпин «Мамлекеттик башкаруу жөнүндө» Бишкек, 8.06.2019 Биздин алдыбызда Кытайдын Төрагасы, ККПнын Башкы катчысы Си Цзиньпиндин демейдегиден башкача, мазмуну боюнча терең, руху боюнча күчтүү китеп турат. Мен, дейт Президент Си, айрым өлкөлөрдүн лидерлери менен жолукканда, алар түшүнө албай: «Кытай сыяктуу ушунчалык зор өлкөнү кантип башкарууга болот?» деп сурашат. ...
09.06.2019

«Си Цзиньпин мамлекеттик башкаруу жөнүндө» китебинин презентациясы жана илимий конференция болуп өттү

2019-жылдын 8-юнунда Кыргыз Республикасынын Президентинин Мамлекеттик резиденциясында кыргыз тилинде жарык көргөн «Си Цзиньпин мамлекеттик башкаруу жөнүндө» китебинин презентациясы жана илимий конференция болуп өттү. Кытай лидеринин китебине арналган иш чарага Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш.Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын экс-Президенти, «Роза Отунбаеванын демилгеси» Эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү Р.И.Отунбаева, ККП ...
06.06.2019

«STEMдеги айымдар-Кыргызстандын келечеги» Форуму болурп өттү

2019-жылдын 4-июнунда И.Раззаков атындагы Кыргыз Техникалык университетинде “STEMдеги аялдар –Кыргызстандын келечеги” аталышындагы Форум болуп өттү. Иш чара “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фонду тарабынан жүзөгө ашырылган “STEMде кыз-келиндердин мүмкүнчүлүктөрүн кеӊейтүү жана ролун жогорулатуу” долбоорунун алкагында өттү. Аталган долбоор Кыргыз Республикасындагы АКШ элчилигине караштуу Демократиялык комиссия тарабынан ...
05.06.2019

SТЕМ: Илимдеги кыз-келиндерге дем

Кыз-келиндердин илим менен технологиядагы ролу Бишкекте өткөн эл аралык жыйында талкууланды.   STEM деген аталыш илим, технология, инженерия жана математика деген сөздөрдүн англисче аталышынын баш тамгаларынан куралган. АКШ элчилигин колдоосу астында уюштулган STEM боюнча иш-чарага геология-минералогия илимдеринин доктору, профессор Розалия Жээнчороева, Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында эмгек ...
05.06.2019

Илимде да аял орду бийик

Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аялдар калктын 52%ы түзөт, жана өтө чоң интеллектуалдык потенциалга ээ. Бирок, алардын эмгеги тиешелүү деңгээлде бааланбайт. Аталган маселе боюнча, бүгүн республикалык деңгээлдеги аялдардын форуму өткөрүлдү.Бешинчи канал - Пятый канал
04.06.2019

Балдарды коргоо күнүндө борбордо «Кыргызстандын өнүгүүсүнө балдардын кошкон салымы» деген балдар фестивалы болуп өттү

2019-жылдын 1-июнунда КР Президентинин Аппараты, «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду жана Кыргызстандагы ЮНИСЕФ интернат үйлөрдөгү жана социалдык жактан аялуу үй-бүлөлөрдөгү 170 бала үчүн «Кыргызстандын өнүгүүсүнө балдардын кошкон салымы» деген балдар фестивалын өткөрдү.   Фестивалдын өзгөчөлүгү жаш меймандар үчүн алардай эле жаш мугалимдер мастер-класстарды өткөргөнүндө болду. Химия боюнча кызыктуу тажрыйбалар, бир нече ...
02.06.2019

Экс-президент Роза Отунбаева балдардын келечегине кам көрүүгө чакырды

Экс-президент Роза Отунбаева 1-июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата атайын макала жазып, балдардын билим алуусу жана саламаттыгына өзгөчө көңүл бурууга чакырды.   Макалада өлкөдөгү үч жашка чейинки балдардын 44 пайызга жакыны жетишпеген турмушта, керектүү тамак-аш, витамин менен камсыз болбой жашап жатканы айтылат.   “Бүгүн 20 миңге жакын бала жакырчылыкта жашап жатат. Алар айына 1420 сомго бааланган тамактануу үчүн керектүү рационду алууга ...
01.06.2019

«Роза Отунбаеванын демилгеси» ЭКФнын 2019-жылдын июнуна иш-чараларынын дайджести

«Роза Отунбаеванын демилгеси» ЭКФнын 2019-жылдын июнуна иш-чараларынын дайджести       1-июнь - «Кыргызстанды өнүктүрүүгө балдардын салымы» балдар фестивалы Качан: 1-июнь Кайда: К. Баялинов атындагы Республикалык балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепкана 1-июнда – Балдарды эл аралык коргоо күнүндө чемпион балдар жана «жылдыз» балдар интернат үйлөрдөгү 170 бала үчүн мастер-класс өтөт жана көрсөтмөлүү оюндарды көрсөтөт. Жетим балдар, аз камсыз болгон ...

Издөө

Экс-президенттик институт

«Устат» долбоору

Мектепке даярдык көрүүчү жыл


School of Childhood

Садики на джайлоо

Gardens on jailoo

Балачак мектеби

School of Childhood

Билим фестивалы

«Эко-долбоор»

«Жылдыздар бөбөктөргө китеп окуйт»

КРда мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу

Балдар үчүн мастер-класстар

«Балдар филармониясы»

«Поэзия кечелери»

Биздин басылмалар

«Мекендештер»


mekendeshter-logo

«Бешик ырлары»


beshik-logo

Видео

Ключевые факторы успешности женщин в инновациях и технологиях

«Аларда кандай болду экен?»

«Фонддун долбоорлору»