Демилгелер Туруктуу социалдык өсүү «Мекендештер»

23.12.2015

Мигранттын эл аралык күнү: Чоң коомдук кеңештин жана телекөпүрөнүн жыйналышы, ага Кыргызстан, Россия жана Казакстан катышты2015-жылдын 18-декабрында АУЦАнын жаңы кампусунда МИГРАНТТЫН ЭЛ АРАЛЫК КҮНҮНӨ туш келтирген иш-чара болуп өттү: Чоң коомдук кеңештин жыйналышы жана телекөпүрө, ага Кыргызстан, Россия жана Казакстан катышты
Иш-чарага тиешелүү мамлекеттик түзүмдөрдүн, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана «Борбордук Азия аракетте» Өнөктөштүк жарандык платформанын өнөктөрү катышты.


Иш-чаранын максаты тышкы жана ички миграция процесстерин талкуулоодо, ошондой эле чет өлкөдөгү мекендештерибиз менен актуалдуу маалыматты алмашууда болду.


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Миграция мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары Алмазбек Асанбаев саламдашуу менен сөз сүйлөп, биздин мигранттарыбыздын укуктарын коргоо Кыргызстан ЕврАзЭСке киргенине карабастан, актуалдуулугунун жоготпогондугун белгиледи. Биз бирдиктүү эмгек рыногун алдык, бул өз кезегинде Россияда жана Казакстанда эмгек миграциясында жүргөн жарандарыбызга преференцияларды жана жеңилдиктерди берет. Азыр КР миграциялык кодекси жагынан иш жүрүп жатат, анда биз өз мигранттарыбызды коргоонун бардык механизмдерин чагылдыргыбыз келет.


«Жыл сайын 80 миңге жакын улан-кыздар Кыргызстандын эмгек рыногунан тышкары чыгат жана 30-50 миңге жакыны ишке орношот. 30 миңге жакыны мекенде иш жоктугунан улам сыртта калат жана эмгек миграциясына кетүүгө аргасыз», - деп айтты ал.


«Эмгек – бул товар, бирок спецификалык товар жана эмгекти уюштуруу мыйзамдуу болушу зарыл. Бул үчүн ишке орноштуруу боюнча жеке агенттикти түзүү жана ишке киргизүү зарыл. Биз болсо Кыргызстандан келген жумушчу күчтүн мыйзамдуу токтомуна уруксат берүүгө лицензияны берүүгө 6-7 россиялык уюмга пландаштырып жатабыз», - деп маалымдады ал.


«Биз соңку жылдардагы миграциялык саясат, атап айтканда, тышкы, эмгек миграциясында жүргөн жарандарыбыздын укугун коргоого багытталганын түшүнүүгө тийишпиз. Бирок бизде ички миграциянын да чоң агымы бар. Бирок биз азыр көрүп жаткандай, миграциянын таасиринин натыйжасында – үй-бүлөлөр бузулуп жатат, социалдык жетимдик өсүүдө жана кала берсе айылдардагы малды бага турган дагы киши жок. Биз жер-жерлерде эмгекке шарттарды, шаарларда өсүш таянычтарын (спутник шаарларды), жарандарыбыз башка жактан акча издегенге караганда, мекенинде жашап жана эмгектенүүнү каалагыдай, өзүнүн үй-бүлөсү менен бир болуп жана балдарын өстүргүдөй шарттарды түзүүгө тийишпиз», - деп айтты Алмазбек Асанбаев.


Миграция чөйрөсүндөгү эксперт Гүлнара Ибраеванын айтымына караганда, эммиграция, иммиграция, ички миграция аспекттеринин бүтүндөй эң маанилүү маселелери боюнча так статистикалык маалыматтардын жоктугу миграцияны башкаруунун натыйжалуулугун жөн гана төмөндөтпөстөн, ошондой эле саясий жана башка манипуляцияларды ыктымалдуу кылат.


Ал Росстаттын маалыматтарына ылайык иммигранттардын курактык жыныстык курамында жаштардын категориясы кала берсе РФдагы миграциянын басымдуулук кылган эмгекке жарамдуу жарандарынын эмгекке жарамдуу курактагы жарандарынан эркектер көбүнчө басымдуулук кылбаганын белгилеп кетүү керек экендигин айтты. Эмгек мигранттарынын демографиялык мүнөздөмөлөрү мигранттарга жеткиликтүү болгон эмгек рыногунун коньюктурасына байланыштуу болот.


«Кызматкерлерди жергиликтүү эмгек рыногуна миңдеген бош орундарды жергиликтүү рынокто таба албаган бурмаланган жумушсуздуктун болушу эммиграциялык жүрүш-туруштун альтернативдүүлүгү жок экендигине шектенүүгө мүмкүндүк берет. Эмгек акынын фактору жөнүндө рационалдуу тыянактар миграциялык жүрүш-турушту түшүндүрө албайт. Бул болсо өлкөдө 65 миңге жакын легалдуу иштеген иммигранттардын болушу менен ырасталат, бул жергиликтүү рыноктун анык эмес мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып турат», - деп белгиледи ал.


ДБнын изилдөөсүнө ылайык, мигранттар ай сайын орточо каражат которуп турушунун статистикасы 50 АКШ долларынан 500-700 АКШ долларына чейинкини түзөт. Буларды пайыздык катыш менен алганда эмгек мигранттарынын көпчүлүк бөлүгүнүн (30%га жакыны) туугандарына ай сайын 50-100 АКШ долларын жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар. 13%га жакыны 50 АКШ долларына жакынды жөнөтүп турат жана 14%га жакыны 500 АКШ долларынан ашыкты жөнөтүп турат. Ушуга таянып, эмгек мигранттарынын Кыргызстандын экономикасына инвестиция катарындагы салымы маселеси жагынан маселе жок, анткени бул күн көрүү маселеси.


АУЦАнын Нарын областында жана Лейлек районунда жүргүзгөн изилдөөлөрү акча которуу тургундардын 20%ы үчүн уюшулган күн көрүүнүн башкы булагы болуп санала тургандыгын көрсөтүп турат.


Гүлнара Ибраева мындай деп белгиледи: салыштырмалуу статистиканын деңгээлинде миграциялык көрсөткүчтөрдүн, демографиялык жана экономикалык статистиканын катышында акыйкат ырасталбайт. Тиешелүү түрдө, талдоонун башка түрлөрүн жүргүзүү зарыл. «Эгерде 20 жылдан ашык убакыттын ичинде ушунчалык көптөгөн мифтерди жигердүү изилдөө процесстерди изилдөө жүргөн болсо – анда жашыруундук жана эсепке албагандык көрүнүштөр жагынан латенттик барбы?», - деп өзүнүн сөзүн суроо менен жыйынтыктады.


«Роза Отунбаеванын демилгеси» ЭКФнын аткаруучу директору Д.Ш.Кендирбаеванын сөзү боюнча: «Чет өлкөлөрдө жүргөн Кыргызстандыктар өлкөгө жардам бере турган абалга келди «Чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандык диаспоралардын потенциалын картирлөө китебинде (аны бүгүн биз презентациялап жатабыз) мекендештерди социалдык, гуманитардык, эксперттик колдоонун мисалдары келтирилген. Мамлекет чет өлкөдө жүргөн Кыргызстандыктар менен кызматташууга даярбы, алардын муктаждыктарына жардам берүүгө даярбы? 2015-жылы Фонддун жана «Замандаш» ассоциациясынын көмөгү аркасында КР Өкмөтүнө караштуу Мекендештер менен байланыштар боюнча кеңеш иш баштады, бул иш жаңыдан гана башталды жана КР Мекендештер менен байланыш боюнча жаңыдан түзүлгөн кеңеш чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандык диаспоралык бирикмелер менен байланышты чыңдоого багытталган ишти мындан ары жүзөгө ашырат деп үмүттөнөбүз».


Тюмень шаарынан (РФ) региондук коомдук уюмдун өкүлү Сманова Канзада жер-жерлерде телекөпүрөнүн жана маалымат алмашуунун алкагында бүгүнкү күндө биздин жарандардын маалымдар эместиги негизги көйгөй бойдон калып жаткандыгын айтты. ЕврАзЭСтин алкагында киргизилген жеңилдиктерге карабастан биздин жарандар РФнын аймагында мыйзамсыз жүрүүнү жана эмгек ишин ишке ашырууну улантып жатат. Келечекте бул аларга кыйынчылык туудурушу мүмкүн – алар “кара тизмеге” түшөт же аларды өлкөдөн чыгарып салышат. Көпчүлүгү кийин мекенинде паспортун, аты-жөнүн өзгөртүп жана кайрадан Россияга барууга аракет кылышат, бирок алар РФнын тиешелүү органдарында алардын колдорунун изи бар экенин же алардын бул жердеги эски маалыматтарын аныктоонун көптөгөн башка ыкмалары бар экенин билбейт. Ушунун баары, жүрүп отуруп, биздин жарандар РФнын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн айрым мөөнөткө ар кандай мекемелерге бекитип салышы менен аяктоодо.


Ал мамлекеттик түзүмдөрдүн жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө калкты маалымдоого зор көңүл буруу өтүнүчү менен кайрылган. «Келечекте биздин мекендештерибиздин мыйзамдуу түрдө барышын жана мыйзамдуу ишке орношуусун алардын Россияда жүргөн абалы жеңилдетет жана оорчулуктардан арылууга жардам берет», - деп аяктады өзүнүн сөзүн Канзада.


«Форум – театр» иш чарасынын аягында «Миграция» спектакли көрүүчүлөрдүн сынына коюлду: алыскы жерден келген мугалимдин тагдырын Асель көрсөттү, ал кредитти тындыруу үчүн ойдогудай акча табуу үчүн карыган энесин жана 2 жаштагы баласын калтырып, эмгек миграциясына кетет жана алдамчыларга жем болот. 

Акыркы жаңылыктар

13.12.2019

Кыргыздардын баатырдык эпосунун «Манас сүрөттө» аттуу китеп жарык көрдү

12-декабрь – улуу жазуучу Чынгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фонду тарабынан “Манас сүрөттө” аттуу кыргыз тилиндеги китептин бет ачары болду. Иш-чарага мамлекеттик билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү, жазуучулар, акындар, коомдук саясий ишмерлер, эксперттер, маданият жана искусство ишмерлери, Кыргыз Республикасындагы чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, эл аралык ...
05.12.2019

«Каректеги жаз » поэзия кечеси өтөт

«Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду Кыргыз Республикасынын Жазуучулар Союзу, Т.Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармония менен биргеликте эл сүймөнчүгүнө ээ болгон акындардын поэзия кечелерин өткөрүүнү улантууда. Кезектеги кече белгилүү акындар, КР Ардак грамотасынын ээси, КР Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Жыпар Акунова жана КР Билим берүүсүнун мыктысы, акын Клара Кичинемолдоеванын чыгармачылыгына арналат жана ал ...
04.12.2019

Роза Отунбаева: Мен элечек кийип, элет деп жүргөндө сынчылар кайда эле?

Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын Бишкектеги жыйында айылдыктар жөнүндө сүйлөгөн сөзү кызуу талкууга түштү. Би-Би-Си Кыргызстандын экс-президентинин өзү менен ушул темада кенен маек курду. Би-Би-Си: Айылдыктар жөнүндө сүйлөгөн сөзүңүз абдан талаш-талкуу жаратты. Айрымдар сизди туура маселени көтөрдү десе, дагы бирлери сизди эмоцияга алдырып жиберди деп жатышат. Аныгында кандай болду? Р. Отунбаева: Мен абдан олуттуу урбанизация маселесин ...
04.12.2019

Акция! Пенсионерге смартфон тартуула!

Кымбаттуу достор! Жаңы Жылдын алдында «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду Кызыл Жарым Ай жана «Active volunteers» волонтердук уюму менен бирдикте «Пенсионерге смартфон тартуула!» кайрымдуулук акциясын өткөрүп жатат. Акциянын максаты – санариптик процесстерге улуу муунду тартуу жана смартфондорду пайдалануу аркылуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Силер тартуулаган, иштеп жаткан абалдагы ар бир смартфон Кызыл Жарым Ай аркылуу аз ...
03.12.2019

«Гений» радиоберүүсү: Ата-энелер үчүн наристелерди эрте жаштан өнүктүрүү үчүн пайдалуу кеңештери менен «Үчтөн кийин кеч» аттуу социалдык тармактарда маалымат баракчасы ачылды

“Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фонду менен Биринчи радионун биргелешкен “Гений” радиоберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында “Үчтөн кийин кеч” аттуу маалымат баракчалары жана үч жашка чейинки баланы кандай өнүктүрүү керектиги жөнүндө эксперттер менен маек курдук.  
30.11.2019

Экс-президент Роза Отунбаева окуучулар менен жолугушту

20-ноябрда Бишкек шаарындагы профессор А.Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинде Кыргыз Республикасынын Экс-президенти Роза Отунбаеванын окуучулар менен жолугушуусу болду. Жолугушуу 5-11-класстардын окуучуларынын алдыңкыларын шыктандыруу максатында уюштурулуп, "Балдарга турмушка багыт берүүдөгү лидерлердин ролу" теманын тегерегинде балдар менен ой-пикир бөлүштү. Р.Отунбаева мультимедиа кабинети, ...
26.11.2019

БАА ЖЕТКИС ТАБЕРИК

Бай терек бой кере бийик өсүшү үчүн тамыры тереңдеши, мөмөлүү дарак бутактары жайкалып, жемиши мол болушу үчүн тамыры кенен жайылышы керек. Бул үчүн багбан кыртышты табигый, нукура азыктар менен багып, семиртиши, бакты бир тамчы да зыяндуу зат кошулбаган мөлтүр тунук суу менен сугарышы зарыл. Өзөгүндө улуттук дөөлөттөр сакталган, эзелки рухий башаттын эскирбес касиети менен каныккан таалим да балдарыбыздын ар тараптан эркин инсан болуп жетилишине ...
25.11.2019

«Балетке билет»: «Балдар филармониясынын» жаңы сезонунда биринчи концерт-презентация өттү

22-ноябрда «Балдар филармониясы» музыкалык-билим берүү программасынын алкагында концерт-презентация өттү. Концерт-презентация Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын жайлуу театрында өттү. Презентация жаш көрүүчүлөрдү негизги балет терминдери: фондю, батман, гран-батман, фуэте жана башкалар менен тааныштырды. Андан соң балеттин келечектеги жаш чеберлери өздөрүнүн меймандары үчүн чакан концерт берди. Презентацияны ...
23.11.2019

«Кеч күздөгү кусалык» поэзия кечеси болуп өттү

2019-жылдын 22-ноябрында “Роза Отунбаеванын демилгеси» Эл аралык коомдук фонду Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзу, Т.Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармония менен биргеликте уюштурган белгилүү акын , КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер Мээркан Токсобаеванын жана КР Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Самидин Стамбековдун чыгармачылыгына арналган “Кеч күздөгү кусалык ” аттуу поэзия кечеси болуп өттү. Иш чара учурунда акындар ...
22.11.2019

ЖМК биз жөнүндө: Санарип-жаркын келечек!

Ак-Босого конушундагы "Санарип 50+" долбоорунун окуу борборуна бүгүн журналистер баш багышты. Тренер Курманбек Нураков конуштун кадырлуу жаш курагындагы тургундарына санариптик жана каржылык сабаттуулуктун негиздерине үйрөттүдө.
21.11.2019

Биринчи радионун «Күндүн темасы» программасында Өнүгүүнүн чакырыктары жаңы багыттары деген темада сөз болду

Биринчи радионун "Күндүн темасы" программасында Өнүгүүнүн чакырыктары жаңы багыттары деген темада сөз болду.   Учурда дүйнөдө технологиялык прогресстер өтө тез өнүккөндүгүнө байланышуу жаңы чакырыктар менен бирге эле кооптонулар жаралды   Кыргызстандын санариптештирүүгө болгон аракети, жасалып жаткан иш тажрыйбасы жана сунуштар боюнча баарлашууга биз КР экс-Президенти, Мадрид клубунун мүчөсү, БУУ генералдык катчысынын Евразия аймагы боюнча ...
19.11.2019

Жыргалбек Курманбеков, Калыс-Ордо конушундагы 86 мектептин мугалими, «Санарип 50+» долбоорунун тренери: «Ата-энелерди электрондук почта менен иштөөгө даярдоо керек»

“Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фонду КICB банк менен бирге улуу муундагы адамдар үчүн “Санарип 50+” долбоорун ишке ашырууда. Долбоордун максаты – 50 жаш курагындагыларга, дегеле бардык каалоочуларга смартфондун функцияларын, смартфон аркылуу маалыматтарды издөөгө, социалдык тармактарда баарлашууну, электрондук почтаны пайдалануу менен расмий каттарды жүргүзүүнү, ошондой эле каржылык санариптик куралдардын негизинде электрондук ...

Издөө

Экс-президенттик институт

«Устат» долбоору

Мектепке даярдык көрүүчү жыл


School of Childhood

Садики на джайлоо

Gardens on jailoo

Балачак мектеби

School of Childhood

Билим фестивалы

«Эко-долбоор»

«Жылдыздар бөбөктөргө китеп окуйт»

КРда мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу

Балдар үчүн мастер-класстар

«Балдар филармониясы»

«Поэзия кечелери»

Биздин басылмалар

«Мекендештер»


mekendeshter-logo

«Бешик ырлары»


beshik-logo

Видео

Ключевые факторы успешности женщин в инновациях и технологиях

«Аларда кандай болду экен?»

«Фонддун долбоорлору»