Демилгелер Келечек муунга инвестициялоо «Эко-долбоор» Эко-кампаниялар жана акциялар

04.03.2017

«Биз сергек жашоо ыңгайын жактайбыз!» плакаттарынын шаардык конкурсун өткөрүү жөнүндө жобо


«Биз сергек жашоо ыңгайын жактайбыз!»

 

плакаттарынын шаардык конкурсун өткөрүү жөнүндө

 

ЖОБО

 

 

 

 1. Жалпы жоболор

  

1.1. Бишкек шаарынын мектептеринин арасында «Биз сергек жашоо ыңгайын жактайбыз!» плакаттарынын конкурсу (мындан ары – Конкурс) жөнүндө жобо Конкурстун максаттарын жана милдеттерин, аны уюштуруу, өткөрүү, жыйынтыктарын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо тартибин аныктайт.

 

1.2. Конкурс «Глобалдуу ой жүгүрт, чөлкөмдө аракеттен: балдар жана жаштар арасында экологиялык жоопкерчиликти жогорулатуу» эко-долбоорунун алкагында өткөрүлүп жатат.

 

2. Конкурстун максаттары жана милдеттери 

 

2.1. Конкурстун максаттары жана милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 сергек жашоо ыңгайынын маселелеринде балдарда жана өспүрүмдөрдө жигердүү турмуштук позицияны калыптандыруу;

 жаштардын чөйрөсүндө сергек жашоо ыңгайынын тенденцияларын күчөтүү;

 сергек жашоо ыңгайын пропагандалоо маселесине өзүнүн мамилесин билдирүүгө, социалдык рекламаны өнүктүрүүгө өз салымын кошууга жаш муунга мүмкүнчүлүк түзүү;

 жеке ийгиликтин негизи катары сергек жашоо ыңгайынын артыкчылыктарына мектеп окуучуларынын көңүлүн көркөм-графикалык каражаттар менен тартуу, руханий жана денебой жөндөмдөрүн өнүктүрүү, позитивдүү эмоциялык-эстетикалык маанайды калыптандыруу, маданий деңгээлди жогорулатуу, жагымдуу социалдык чөйрөнү түзүү;

 мектеп окуучуларынын чыгармачыл жөндөмдөрүн табуу жана өнүктүрүү.

 

3. Конкурсту уюштуруучулар 

 

3.1. Конкурсту уюштуруучулар – «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду жана Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы. 

 

4. Конкурстун катышуучулары 

 

4.1. Конкурска 11 жаштан 16 жашка чейинки мектеп окуучулары катыша алат.

4.2. Ар бир мектептен Конкурска 5тен ашпаган иш кабыл алынат.

4.3. Конкурстун катышуучулары конкурстук материалдарды белгиленген мөөнөттө берүүгө милдеттүү.

4.4. Алынган бардык материалдар кайра кайтарылбайт.

 

5. Конкурстун тематикасы 

 

5.1. Конкурс төмөнкүдөй темалар боюнча өткөрүлөт:

 спортту, туризмди, жаштардын жигердүү жана маданий жашоо ыңгайын жана маңыздуу эс алуусун пропагандалоо темасы «Дени сактын дили таза!», «Сергек жашоо ыңгайы – ийгиликке карай жол, Дени сак болуу – эң сонун!»

 жаш муундун сергек жашоо ыңгайына карата мамилесинин темасы «Биз ... жактайбыз»;

 мектептин сергек жашоо ыңгайына карата мамилесинин темасы.

 

6. Конкурстун калыстар тобу 

 

6.1. Катышуучулардын иштерине баа берүү максатында, Конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн Конкурстун калыстар тобу (мындан ары – Калыстар тобу) түзүлөт.

 

6.2. Калыстар тобунун мүчөлөрү Жобону сактоого жана өз ишинде Конкурстун Уюштуруу комитети бекиткен критерийлик аппаратты колдонууга милдеттүү.

 

6.3. Чыгармачылык ишке баа берүүнүн критерийлери:

 конкурстун максаттарына жана милдеттерине иштин шайкештиги;

 идеянын оригиналдуулугу;

 көркөм аткарылышы;

 автор чечип жаткан көйгөйдүн орчундуулугу;

 колдонулуп жаткан идеянын жаңы болушу;

 иштин көрүнүктүүлүгү жана айкындыгы;

 көрөрманга тарбиялык таасирдин даражасы;

 ураан, чакырык.

 

6.4. Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн ишинин натыйжасы толтурулган жана кол коюлган баа берүү ведомосту болуп саналат.

 

6.5. Калыстар тобунун ишинин жыйынтыктары талкууланбайт жана кайра каралбайт.

 

7. Конкурсту уюштуруу 

 

7.1. Конкурс 2017-жылдын 1-мартынан 11-апрелине чейин өткөрүлөт жана төмөнкүдөй үч этаптан турат:

 1-этап – 2017-жылдын 1-мартынан 11-апрелине чейин иштерди кабыл алуу (Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы, № 12 каб.);

 2-этап – 2017-жылдын 11-апрелинен 20-апрелине чейин Калыстар тобу сунуш кылынган иштерге баа бериши;

 3-этап – 2017-жылдын 28-апрелинде 2017-Билим фестивалынын биринчи күнүндө Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында (КМДТжСА) Конкурстун жеңүүчүлөрүн жана байгелүү орундарга жеткендерди сыйлоо.

 

7.2. Конкурстун жеңүүчүлөрү I, II, III даражадагы дипломдор жана байгелер менен сыйланат. Алда канча кызыктуу иштердин авторлору, Уюштуруу комитетинин сунуштамасы боюнча, кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланат. Мыкты конкурстук иштер Билим фестивалынын залдарына көрк берип турат (2017-жылдын 28-апрели).

 

7.3. Конкурстун жыйынтыктары ал аяктагандан кийин үч күндүн ичинде уюштуруучулардын расмий сайтына жарыяланат.

 

8. Конкурстук иштерге карата талаптар

 

8.1. Конкурска А1 форматындагы плакаттар кабыл алынат. Плакаттар ар кандай техникада (гуашь, тушь, пастель, компьютердик графика, аралаш техникалар жана башкалар) аткарылышы мүмкүн.

 

8.2. Плакаттардын тексти кыска, так, оригиналдуу болууга тийиш.

 

8.3. Иште эмоциялык боектор болууга тийиш, алардын булактары болуп түс, жарык, тамга, сүрөт, графикалык элементтер жана башкалар саналат.

 

8.4. Эгерде плакат графикалык компьютердик программалардын жардамы менен аткарылган болсо, файлы бар иш кошумча түрдө маалыматтык булакта берилүүгө тийиш.

 

8.5. Сунуш кылынган плакаттардын арткы бетинде төмөнкүдөй маалыматтарды көрсөтүү менен жазуу болууга тийиш: автордун фамилиясы, аты, туулган датасы, тема, мектептин номери, педагогдун ФАЖ, байланышуу телефону.

 

Конкурс боюнча консультацияларды Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгынан төмөнкүдөй дарек боюнча алууга болот:

Кыргызстан, Бишкек ш., Пушкин көчөсү, 125.

Тел: +996 312 610091 - Осмонов Арстанбек Салборович.

E-mail: osmonov.58@mail.ru, upravlenie-edu-bish@mail.ru, obrazovanie.bish@mail.ru.  

Акыркы жаңылыктар

21.03.2018

Чыгыш мейманы - жаркын Нооруз майрамы!

Күн менен түн теңелген жаз күнүндө, узакка созулган кыштан кийин күн узактыгы боюнча түндү кубалап жеткенде, дүйнөдөгү бардык мусулмандар эң сүйүктүү майрамдардын бирин – жазгы Нооруз майрамын тосуп алат.   Күн менен түн теңелген жаз күнү, жаз майрамы жашоонун жаңыланышын билдирет! Нооруз Сиздин турмушуңузга кандайдыр-бир жаңы жана жакшы нерселерди алып келип, жаңы жетишкендиктер жана максаттар пайда болушунун башталышы жана символу болуп ...
19.03.2018

«Кыргызстандын маданий көп түрдүүлүгү: менин досторума мейманга» социалдык видеороликтеринин конкурсун өткөрүү жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиясы «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фондуменен бирдикте, «OKOY» чыгармачыл бирикмесинин жана «МедиаЛаб» продакшн-студиясынын техникалык колдоосу менен социалдык видеороликтердин конкурсун жарыялайт.   Конкурс 2018-жылы «Кыргызстандын маданий көп түрдүүлүгү: менин досторума мейманга» темасына арналган алтынчы Билим фестивалынын алкагында 2018-жылдын 20-апрелинде жана ...
19.03.2018

Тынчтык орнотуучу жаштардын экинчи улуттук симпозиуму (ЖашСтан) болуп өттү

Үстүбуздөгү жылдын 16-18-мартында Бишкек шаарында жаш тынчтык орнотуучулардын улуттук экинчи симпозиуму Борбор Азиядагы Америка университетинде болуп өттү. Бул иш-чара "Жашстан" долбоорунун алкагында уюштурулду жана ага 27 аймактан жаштар катышып, ынтымак-ырашкерлик боюнча өз ойлорун ортого салышты. 17-мартта бул симпозиумга КР Экс-президенти, «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү Роза Отунбаева да келип, сөз сүйлөп, ...
16.03.2018

Пост-релиз «Жаз деми» поэзия кечеси

«Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду Улуттук Филармония менен биргеликте 16 - мартта кыргыз элине кеңири белгилүү акын, драматург, жазуучу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер , Мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты , кыргыз телесериалдарынын негиздөөчүсү Өзбекова Жеңишкүлдүн жана Махмуд Кашкари атындагы Эл аралык сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Ардак Грамотасынын ээси, Маданияттын мыкты ...
15.03.2018

№ 93 «Адэми» балдар бакчасындагы экологиялык акциялар

Кечээ, 14-мартта, № 93 "Адэми" мектепке чейинкибилим берүү уюмунда («Көлмө» турак жай конушу) борбор шаардын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы уюштурган шаардык практикалык семинардын алкагында Бишкек шаарынын МБУларынын методисттери жана тарбиячылары үчүн 2 экологиялык мастер-класс өттү.   «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фондунун эко-командасы семинардын алкагында катышуучуларүчүн «Менин жашыл досум» жана «Чий куурчаэтностук саман ...
15.03.2018

«Бешик ыры» республикалык сынагы саланаттуу жыйынтыкталды

2018-жылдын 14-мартында К.Молдобасанов атындагы Кыргыз Улуттук Консерваториясынын чоң залында «Бешик ыры» республикалык сынагы чоң салтанат менен жыйынтыкталды. Иш-чарага КР экс-Президенти, «Р.Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү Р.Отунбаева, өлкөнүн саясий жана маданий ишмерлери, Бишкек шаарынын билим берүү мекемелеринин жетекчилери, кызматкерлери, наристелерди эртелеп өнүктүрүү маселеси боюнча ...
12.03.2018

ЖМК биз жөнүндө: Түркия: Балдарды өнүктүрүү - мамлекеттин башкы максаты. 3-бөлүк.

Төртүнчү күн. Бакыркейдеги Адалет (Адилет) бала бакчасы    Бул күнү түз эле Бакыркейде жайгашкан аялдардын жаза өтүүчү жайында ачылган Адалет бала бакчасына келдик. Бул бала бакча Адилет жана Билим берүү министрлигинин келишиминин негизинде ачылыптыр. 2 жаштан 6 жашка чейин 12 өлкөнүн жарандарынын балдары менен түрмө кызматкерлеринин балдары кошо тарбияланышат экен. Сабак үч ай бою түрк тилинде окутулат. ...
09.03.2018

ЖМК биз жөнүндө: Түркия: Балдарды өнүктүрүү - мамлекеттин башкы максаты. 2-бөлүк.

Экинчи күн. Пендиктеги акыл ордоБул күнү биз Пендик муниципалитетине караштуу “Таланттуу балдарды окутуу борбору” менен таанышуудан баштадык.   Бул борбор мектепке чейинки курактагы таланттуу, жөндөмдүү балдарды тандап алып, алардын кызыгуусу боюнча атайын программа менен окутуу жүргүзүлөт экен. Бизди тосуп алган мугалимдердин айтуусу боюнча, 48-69 айлык (4 жаштан жогору) балдар сабакка жумасына эки жолу келишет. Искусство, багбанчылык, шахмат, ...
07.03.2018

8-март - айымдарды, алардын эмгегин, энелерди даңазалаган майрам. Майрамыңыздар менен, кымбаттуу айымдар!

Кымбаттуу айымдар!Силер дээрлик бардык нерселерди жасай аласыңар: терең океанда сүзүп, эң бийик тоого чыга аласыңар, врач болуп же самолетто уча аласыңар, коркунучка дуушар болушуңар мүмкүн, бирок баары бир бардык тоскоолдуктардан өтүп, алга илгерилей бересиңер. Силер – күчтүү, сулуу, боорукер жансыңар, силерге мактоонун баары жарашат! Бүгүн силердин майрамыңар – 8-март! 8-март – айымдарды, алардын эмгегин, энелерди даңазалаган майрам. Майрамыңыздар ...

Издөө

Экс-президенттик институт

«Устат» долбоору

Мектепке даярдык көрүүчү жыл


School of Childhood

Садики на джайлоо

Gardens on jailoo

Балачак мектеби

School of Childhood

Билим фестивалы

«Эко-долбоор»

«Жылдыздар бөбөктөргө китеп окуйт»

КРда мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу

Балдар үчүн мастер-класстар

«Балдар филармониясы»

«Поэзия кечелери»

Биздин басылмалар

«Мекендештер»


mekendeshter-logo

Видео

Фестиваль образования - 2017. День 1.

«Аларда кандай болду экен?»

«Фонддун долбоорлору»