Инициативы Разнообразие и культура Манас в рисунках

19.10.2016

Героический эпос кыргызов «Манас» в рисунках

"Героический эпос кыргызов «Манас» в рисунках"

(-Б., изд. Аркус, 2016. -104 с., илл.) аттуу

«Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду тарабынан

чыгарылган китепке


П И К И Р


Китеп «Манас» эпосунун мыкты билерманы, Кыргыз Эл жазуучусуБексултан Жакиев тарабынан түзүлүп, Сагымбай менен Саякбай айткан салттуу жана классикалык эпостун сюжети толук сакталган. Бул анын толук кубаттоого, колдоого татыктуу 1-жагы болсо, Замир Илиповдун ошол тексттерге карата тартылган сүрөттөрүнүн ага шайкеш келүүсү жана ырааттуулугу анын эң негиздүү жана баалуу сапаты болуп эсептелет. Китеп кенже балдарга (5-12 жаш) арналган дешке болот. Ошондуктан ар бир сүрөт-картинканын текстке шайкеш келүүсү жана анын мазмунун кооз-көркөм ачып берүүсү өтө маанилүү. Бул жагынан алганда З.Илипов зор мээнет жасап, анын өтөсүнө чыккан экен. Булар жөн эле чиймелеп, жеңил-желпи тартылган сүрөттөр эмес экени, ар бир чакан сүрөт-көрүнүштөр, сүрөт-портреттер, сүрөт-ситуациялар майда-барат деталдарына чейин ойлонуштурулганы ачык көрүнүп турат. Экинчиден: «Манас» сындуу элибиздин тарыхы, салт-санаасы зор көркөм-эстетикалык жигер менен баяндалган эпикалык чыгармада чагылдырылган жоокердик замандын рухун туура элестетүү өзгөчө маанилүү экендиги шексиз. Муну да З.Илипов ийгиликтүү жүзөгө ашырган. Китепти сүрөттөрү менен бирдикте окуган бала кыргыз элинин эзелки доорлордогу жай турмуш-тиричилиги, каада-салты, адамдык мамилелери, баатырлардын жана аларга жөлөк-тирек болгон айымдардын эл-жердин эркиндиги, жыргалчылыгы үчүн болгон күрөшү тууралуу элестүү жана кооздолуп-шөкөттөлгөн маалымат алышат. 


«Манас» эпосун толук көлөмүндө окуп, үйрөнүүгө баланы даярдап, кызыкчылыгын ойготууга толук жарамдуу алгачкы жана ийгиликтүү басылма катары бул китепти массалык тираж менен чыгарып, бардык бала бакчаларга жана мектептерге таратуу керек (колдон келсе) деген ойдомун.


«Роза Отунбаеванын десмилгеси» фондуна, Б.Жакиевге жана З.Илиповго, дегеле ушул китепти чыгаруу ишине активдүү катышкан бардык адамдарга рахмат! Мындан аркы ишиңиздерге ийгилик каалаймын!Курманбек Абакиров,

Жусуп Баласагын атындагы КУУнун
Кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы,
ф.и.к., проф.м.а.


Последние новости

24.08.2017

Образовательный форум по продвижению и внедрению базовых стандартов развития детей от рождения до трех лет пройдет в Караколе

25 августа 2017 года в городе Каракол на базе педагогического колледжа им. Б.Бийбосунова состоится форум по продвижению и внедрению базовых стандартов развития детей от рождения до 3-х лет. В форуме примут участие, полномочный представитель Правительства КР в Иссык-Кульской области У.К.Жылкыбаев, разработчики и эксперты стандартов развития, преподаватели и методисты школьных методических объединений по начальной школе, директора дошкольных ...
23.08.2017

Сегодня день рождения Розы Исаковны Отунбаевой, экс-президента Кыргызстана, учредителя фонда «Инициатива Розы Отунбаевой»

Уважаемая Роза Исаковна!   Коллектив фонда поздравляет Вас с Днём рождения. Мы желаем Вам, Роза Исаковна, крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и чудесного настроения, самых ярких эмоций, оставляющих в сердце только радость и ощущение счастья.   Благодаря присущей Вам мудрости и активной гражданской позиции Вы трудитесь, отдавая все свои силы, обширные знания, богатый жизненный и профессиональный опыт на благо народа Кыргызстана, ...
21.08.2017

FINCA Банк поддержал садики на джайлоо

FINCA Банк поддержал открытие центров развития на джайлоо. Проект, реализуемый международным фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» дает возможность детям из отдаленных регионов учиться и готовиться к школе. Благодаря этой инициативе, ребята обучаются в оборудованных юртах.    В нынешнем году наш банк помог в открытии трех садиков в разных частях страны. Это центры на джайлоо ...
21.08.2017

Более 170 маленьких кыргызстанцев дошкольного возраста получили образовательную помощь от Банка «Бай-Тушум»

Банк «Бай Тушум», начиная с 2014 года, ежегодно поддерживает благотворительный проект общественного фонда “Инициатива Розы Отунбаевой” под названием «Детские сады на джайлоо». Этот проект ставит своей целью оказания образовательной поддержки детям скотоводов, которые в летнее время находятся в горах на джайлоо. Проект предоставляет возможность детям 5-6-7 лет посещать школьные занятия и подготовиться к ...
20.08.2017

Временный поверенный в делах Европейского Союза в Кыргызстане Яап Ора посетил детские сады на жайлоо Кок-Жайык и Каркыра

14-15 августа Временный поверенный в делах Европейского Союза в Кыргызстане Яап Ора посетил с рабочей поездкой Иссык-Кульскую область. Он встретился с акимом Джети-Огузского района Калысбеком Джудеевым для ознакомления с ситуацией в районе, а также посетил детские сады на жайлоо Кок-Жайык и Каркыра, открытые Международным образовательным фондом "Инициатива Розы Отунбаевой". Детские сады получили в подарок от ...
20.08.2017

Сотрудники компании «Кумтор» посетили мобильный Центр детского развития на джайлоо

В минувшее воскресенье сотрудники «Кумтор Голд Компани» и их дети посетили мобильный центр детского развития на джайлоо Ак-Таш в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Подготовка к мероприятию началась за несколько месяцев, когда среди сотрудников компании был объявлен сбор игрушек, необходимых для проведения мастер-класса. Благодаря слаженной командной работе, кумторовцам удалось научить ребят изготовлению ...
18.08.2017

В Анталье открылся II Международный молодежный лагерь

При поддержке Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и Министерства по делам молодежи и спорта Турции в Анталье открылся II Международный молодежный лагерь. Как отметил на церемонии открытия губернатор Антальи Мунир Караоглу, между молодыми людьми, которые в течение недели примут участие в работе лагеря, будут налажены дружба и сотрудничество. В этом году по содействии Государственного агентства по делам молодежи КР и Форума ...
15.08.2017

25 июля в КНМИИ им.Г.Айтиева открылась выставка «Дочки-матери» или искусство по наследству

Организатором выставки является Международный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» при содействии Посольства Швейцарии в Кыргызстане. Концепцию выставки выдвинула Динара Чочунбаева, международный эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию. Сама идея выставки очень интересна и актуальна, поскольку с древних времен именно матери передавали свою культуру и навыки своим детям и, в первую очередь, своим дочерям. От воспитания матери ...
13.08.2017

7-8 августа 2017 года Роза Отунбаева ознакомилась с работой Центров развития на джайлоо Иссык-Кульской области

7 августа группа во главе с экс-Президентом Розой Отунбаевой ознакомилась с работой Центра развития на джайлоо Сан-Ташского АО, Тюпского района, а также встретилась с детьми и родителями. Во время мероприятий воспитатель центра - Жаныбекова Гулмира вместе с детьми показали несколько мастер-классов по вырезанию из бумаги и ознакомила со сделанными работами детей. Кроме этого волонтер из Австрии Сабрина Шауэр показала такие игры и ...
09.08.2017

Как в одной британской школе полностью победили прогулы

Кто сказал, что школа не может быть местом, где просто хорошо? Выбор школы — проблема для всех родителей независимо от страны, в которой живёт семья. Найти просто хорошую школу не так сложно. А такую, из которой не хочется уходить, — приходится иногда искать долго. Как выглядит британская школа в Каталонии, где дети учатся с трёх лет, размышляют о проблемах расизма и по праздникам ходят (вместе с учителями!) в пижамах, рассказывает мама троих ...
08.08.2017

Школа без стресса: как голландское образование делает детей счастливыми

Школа без стресса: как голландское образование делает детей счастливыми. Никаких домашек до 10 лет, стресса перед экзаменами и право выбора всегда. Голландские школы дают ученикам комфорт, свободу и умиротворение. Это при том, что дети идут учиться уже в четыре года, а в некоторых программах нет привычных химии и физики. Зато у учеников и их родителей всегда есть выбор, чему и как именно учиться в школе. «Мы закидывали ноги на стол и курили ...

Поиск

Институт экс-президентства

Проект наставничества «Устат»

Подготовительный год к школе


School of Childhood

Садики на джайлоо

Gardens on jailoo

Школа детства

School of Childhood

Фестиваль образования

«Эко-проект»

«Звёзды читают детям»

Оптимизация школьного питания в КР

Мастер-классы для детей

«Детская филармония»

«Вечера поэзии»

Наши издания

«Мекендештер»


mekendeshter-logo

Видео

Центры развития на джайлоо - 2017

«А как у них?»

«Проекты Фонда»